Montering af hvidevarer

Her kan du læse om installationskrav og om, hvad montøren gør og ikke gør. 

Installationskrav

Det er en forudsætning for monteringen, at du har lovlig bestående installation til el og vand, og at tilslutningen kan foretages uden udskiftning af de standardmonterede slanger, ledninger og stik. 

Vores montør vil kontakte dig i forbindelse med planlægningen af din levering. Du bliver bl.a. spurgt til, om der er fri passage for en sækkevogn, og om hvilke løft der skal foretages. Det er vigtigt, at du giver os så præcise informationer som muligt i denne forbindelse. Hvis montøren ikke kan levere, kan vi nemlig ikke refundere leveringsomkostningerne. Varen vil blive leveret på adressen, hvor det er muligt, eller blive taget med retur. Genlevering kan først ske mod betaling.

Følgende lovlige installationer skal være til stede, når montøren ankommer:

 • HFI eller HPFI relæ

For opvaskemaskiner og vaskemaskiner gælder også:

 • Let tilgængelig og fuld funktionsdygtig vandhane med kontraventil og udvendig gevindstørrelse på 1/2" eller 3/4", svarende til 19 eller 24 mm.
 • Hvis opvaskemaskinen eller vaskemaskinen er med Waterproof/Aquastop, skal vandhanen være hævet min. 30 cm over gulv eller skabsbund. Det er også et krav, at der er plads til, at aquastop kan installeres lodret nedefra eller vandret fra en af siderne (alt efter given maskine).
 • Ved opvaskemaskiner med Aquastop skal der laves et hul på 10 cm i diameter nederst på den side af skabet, der vender ind mod det rum, opvaskemaskinen skal stå.
 • Der skal være fast afløbsrør til vask med en diameter på mindst 30 mm
 • Tilslutning af afløb skal kunne foretages min. 60 cm og max. 90 cm over gulvet.


Boring af huller, vending af låger og montering af integrerbare produkter 

Montørerne må ikke bore huller i dit inventar ved installation. Ved montering af integrerbare produkter afmonterer/monterer montører ikke køkkenlågen, hvilket betyder at du selv skal montere din egen køkkenlåge/front på produktet. Vending af låger er heller ikke en del af monteringen. Har du behov for en lågevending eller montering af køkkenlåge, er det ofte beskrevet i varens brugsanvisning. Montørernes forsikringer dækker ikke skader ved skrue-, bore- og skærearbejde.

Montering af indbygningsovne og kogeplader

Montering og tilslutning af indbygningsovne og kogeplader indebærer montage i eksisterende hul/udskæring, samt tilslutning til lovmæssigt korrekt el-installation. Montøren har ikke mulighed for at bore huller, skære eller på anden måde tilpasse dit inventar. Det er derfor en forudsætning, at der er fysisk plads til at montere produktet. Vær opmærksom på, at kogeplader ikke fuges eller planlimes. Montøren er heller ikke ansvarlig for korrekt udluftning. 

Montering af gaskomfurer og gasplader 

Montørerne kan ikke montere/tilslutte gaskomfurer og gasplader, da dette skal gøres af en autoriseret gas- og vandmester.

 Generelt

Det gør montøren

 • Montøren fjerner emballagen.
 • Montøren finder brugsanvisningen frem.
 • Montøren tager mod betaling dit udtjente produkt med retur - så du slipper for besværet.

Til toppen

 Vaskemaskine, almindelig

Det gør montøren

 • Montøren pakker din nye vaskemaskine ud og stiller den op.
 • Montøren tilslutter slanger og el til bestående lovlig installation.
 • Montøren monterer slanger op til max. 3 meter
 • Montøren monterer evt. længere ledning.
 • Montøren fjerner transportbeslag.
 • Montøren afmonterer din evt. gamle vaskemaskine. Han kan mod betaling også tage den med retur, så du slipper for besværet.

Det gør montøren ikke

 • Montøren fjerner ikke skabe.
 • Montøren monterer ikke haner og afløb.
 • Montøren borer ikke huller i skabe eller vægge.

Til toppen

Vaskemaskine, topbetjent 

Det gør montøren

 • Montøren pakker din nye vaskemaskine ud og stiller den op.
 • Montøren tilslutter slanger og el til bestående lovlig installation.
 • Montøren monterer lynkobling (dette er et tilkøbsprodukt).
 • Montøren monterer slanger op til max. 2,5 meter (dette er et tilkøbsprodukt).
 • Montøren monterer evt. længere ledning.
 • Montøren fjerner transportbeslag.
 • Montøren afmonterer din evt. gamle vaskemaskine. Han kan også mod betaling tage den med retur, så du slipper for besværet.

Det gør montøren ikke

 • Montøren fjerner ikke skabe.
 • Montøren monterer ikke haner og afløb.
 • Montøren borer ikke huller i skabe eller vægge.
 • Montøren forlænger ikke afløbsslange.

Til toppen

 Tørretumbler

Det gør montøren

 • Montøren pakker din nye tørretumbler ud og stiller den op. 
 • Montøren tilslutter el til bestående lovlig installation. 
 • Montøren monterer evt. aftræksslange på tumbler og udluftning. 
 • Montøren afmonterer din evt. gamle tørretumbler. Han kan også mod betaling tage den med retur, så du slipper for besværet.

Det gør montøren ikke

 • Montøren laver ikke hul i væg eller loft til aftræksslange.

Til toppen

 Opvaskemaskine

Det gør montøren

 • Montøren pakker din nye opvaskemaskine ud og stiller den op. 
 • Montøren justerer ben. 
 • Montøren tilslutter slanger og el til bestående lovlig installation. 
 • Montøren indstiller evt. dosering på salt og afspænding. 
 • Montøren afmonterer din evt. gamle opvaskemaskine. Han kan mod betaling også tage den med retur, så du slipper for besværet.

Det gør montøren ikke

 • Montøren fjerner ikke skabe. 
 • Montøren saver ikke huller i skabe eller væg. 
 • Montøren forlænger ikke slanger.
 • Montøren afmonterer/monterer ikke køkkenlåge på integrerbare produkter.

Til toppen

 Komfur

Det gør montøren

 • Montøren pakker dit nye komfur og stiller det op.
 • Montøren justerer ben og evt. højde.
 • Montøren tilslutter el til bestående lovlig installation.
 • Montøren afmonterer dit evt. gamle komfur. Han kan også mod betaling tage det med retur, så du slipper for besværet.

Det gør montøren ikke

 • Montøren tilslutter ikke til gas.

Til toppen

 Køleskabe/Frysere

Det gør montøren

 • Montøren pakker dit nye køleskab/fryser ud, stiller det op og tilslutter.
 • Montøren fjerner tape og transportbeskyttelse.
 • Montøren afmonterer dit evt. gamle køle- eller fryseskab. Han kan også mod betaling tage det med retur, hvis du ønsker at slippe for besværet.

Det gør montøren ikke

 • Montøren modificerer ikke køkkenskabe/skabe. 
 • Montøren afmonterer/monterer ikke køkkenlåge på integrerbare produkter.

Til toppen

 El

Det gør montøren

 • Montøren installerer til lovlig bestående elinstallationer.
 • Montøren monterer i eldåser og stikkontakter.

Det gør montøren ikke

 • Montøren monterer ikke i kronmuffer uden for box.
 • Montøren monterer ikke kontakter. 
 • Montøren monterer ikke med løse forlængerledninger.
 • Montøren installerer ikke til ulovlige elinstallationer.
  Dvs. at eldåser og stikkontakter skal være funktionsdygtige og intakte.

Til toppen

 Vand

Det gør montøren

 • Montøren monterer slange på maskinen, hvis den ikke er monteret fra producenten.
 • Montøren sætter i afløbsrør eller monterer på afløb.

Det gør montøren ikke

Montøren monterer ikke rør og hane.
Montøren monterer ikke tilløbsslanger med spændebånd.

Til toppen

 Afløb

Det gør montøren

 • Montøren monterer slange på maskinen, hvis den ikke er monteret fra producenten.
 • Montøren sætter i afløbsrør eller monterer på afløb.

Det gør montøren ikke

 • Montøren udskifter ikke afløbsrør eller dele heraf.

Til toppen

 Aftræk

Det gør montøren

 • Montøren monterer aftræksslange til maskinen

Det gør montøren ikke

 • Montøren laver ikke hul i væg eller loft til aftræksslange.

Til toppen